Xmega eXploreGO – a new module with ATXMEGA mcu and mp3 support

Przedstawiam nowy moduł MOD-20.Z Xmega eXploreGO od Modułowo, z mikrokontrolerem ATXmega128A4U i dekoderem MP3 VS1003B. Moduł posiada dodatkową pamięć DataFlash oraz złącze karty microSD. Istnieje możliwość podłączenia modułu Bluetooth oraz dwukierunkowego modułu radiowego nRF24L01. Moduł można programować przez USB lub programować/debugować, korzystając ze złącza PDI, wyprowadzonego na brzeg płytki. Wszystkie sygnały z mikrokontrolera zostały wyprowadzone na zewnętrzne złącza. Sygnały podłączone do układu VS1003B i dodatkowej pamięci, posiadają zworki SMD, dzięki czemu można je w dowolnej chwili rozłączyć, tak, aby nie kolidowały, w przypadku wykorzystania sygnałów do innych celów. Na krawędzi płytki umieściłem także mały przełącznik ON/OFF, dla napięcia z USB. Moduł posiada dwie zworki konfiguracyjne dla wyboru napięcia zasilania z USB lub ze złącza VIN.

Xmega eXploreGO

Xmega eXplore GO posiada złącza, w większości, kompatybilne z platformą Arduino, umożliwiające podłączenie płytek rozszerzeniowych przeznaczonych dla Arduino. Ponieważ mikrokontrolery ATXmega tolerują napięcie +3,3V, każdy sygnał posiada wbudowany rezystor o wartości 3,6kR, umożliwiający podłączenie układów +5V. W niektórych przypadkach mogą przeszkadzać, dlatego dla większości tych rezystorów, po przeciwnej stronie płytki, znajdują się zworki. Moduł będzie dostępny w dwóch zasadniczych wersjach, z blokiem układu VS1003B (wersja MP3) i bez. Tańsza wersja umożliwi stosowanie modułu jako platformy rozwojowej dla mikrokontrolera ATXmega128A4U. Poniżej zdjęcie przedstawiające zawartość Xmega eXploreGO:

Wybrane parametry i funkcje:

– wbudowany mikrokontroler ATXmega128A4U,

– dodatkowa pamięć DataFlash AT45DB041D 4Mbit, możliwość rozszerzenia do 16Mbit,

– wbudowany dekoder MP3 VS1003B,

– złącze LINE IN, LINE OUT i MIC dekodera MP3,

– złącze micro SD,

 

For more detail: Xmega eXploreGO – a new module with ATXMEGA mcu and mp3 support


About The Author

Ibrar Ayyub

I am an experienced technical writer holding a Master's degree in computer science from BZU Multan, Pakistan University. With a background spanning various industries, particularly in home automation and engineering, I have honed my skills in crafting clear and concise content. Proficient in leveraging infographics and diagrams, I strive to simplify complex concepts for readers. My strength lies in thorough research and presenting information in a structured and logical format.

Follow Us:
LinkedinTwitter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top